Valg i kirken

Alle ser den, alle hører den eller hører om den, og næsten alle kommer der af og til. Kirken midt i lokalsamfundet, som både har en meget lang tradition og er en del af en nutidig daglig. Midt i Ølsted og klods op ad den nye store udstykning i Kregme Syd ligger kirken. Hvad skal vi med den ?

Det kan du være med til at bestemme.

Medlemmer af Folkekirken kan nu igen blive en del af kirkernes ledelse. Der er valg til menighedsrådene hver fjerde år og det sker næste gang den 15. september 2020. Der er brug for, at flere tager del i dette nærdemokrati og er med til at holde en vigtig dialog om Folkekirken i gang.

I Kregme vil det afgående menighedsråd gerne i tættere kontakt med de nye beboere i den store udstykning Kregme Syd. Kirken har brug for tilslutning fra alle i sognet - også fra forældregenerationen, som gerne vil introducere deres børn til kirken med sang og salmer. Og tilflytterne har også brug for kirken. Det er et lokalt samlingssted og stedet hvor kristendommen lever og formidles som en del af det lokale kulturliv, siger sognepræst Dennis Jelstrup.

Der er et helt uforpligtende orienteringsmøde om menighedsrådsvalget torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen i Ølsted og Konfirmandstuen i Kregme. Den 15 september 2020 kl.19.00 er der samme steder valgforsamlinger, hvor man opstiller kandidater og efter skriftlig afstemning sammensættes en liste, der kan blive kirkens nye menighedsråd. Der er brug for nye kandidater i begge sogne.

Få eventuelt flere oplysninger hos formanden for valgbestyrelsen i Kregme, Lis Asmussen 2172 7644 eller Judy Schou Christiansen, Ølsted  5151 7202.


Begrænset deltagerantal i vores kirker

I Kregme kirke må der højst være 28 deltagere til de forskellige handlinger og i Ølsted kirke 26 deltagere grundet Covid-19. Der er dog igen nadver i kirkerne ved vores gudstjenester.

 

 

Indskrivning af konfirmander kan ske nu

 

Nu er der lukket op for indskrivning af unge i Kregme og Ølsted til konfirmationen i 2021. Normalt holdes der i juni måned informationsmøder om indskrivning af de nye konfirmander i de to kirker. Det er altid en hyggelig aften, hvor de kommende konfirmander måske for første gang møder deres præst og hvor der er information om konfirmationsforberedelsen.

På grund af corona-situationen er forholdene anderledes i år. Indskrivningen vil ske digitalt med nem-id og man kan bruge linket her under.

Tilmeld her

Hvis man hellere vil bruge mail kan man skrive til Allan Kongsted på alkc@km.dk (med oplysning om barnets fulde navn, kommende skoleklasse, mailadresse (hjem) og tlf. (hjem og elev) samt ønske om i hvilken kirke, der ønskes konfirmation). Ved spørgsmål kan kirkekontoret også kontaktes pr. mail alkc@km.dk eller tlf. 71990240 (1).

Konfirmationsforberedelse her i kirkerne er for de børn, der bor i enten Ølsted eller Kregme sogne og som begynder i 8. klasse til august 2020.Når undervisningen er godt i gang, vil præsterne indbyde til en forældreaften.

Dette års konfirmationer er udskudt til september og derfor begynder konfirmationsforberedelsen for de nye hold først derefter. I vil modtage nærmere besked i det nye skoleår.

Det kommende års konfirmationer vil blive holdt i Kregme Kirke Bededag d. 30. april 2021 og i Ølsted Kirke Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj 2021.


Nye datoer for konfirmationer i Kregme og Ølsted i 2020

De planlagte konfirmationer i Kregme Kirke den 8. maj og i Ølsted Kirke den 21. maj 2020 er aflyst. De forsøges i stedet holdt i eftersommeren og er planlagt til Kregme Kirke den 5. september 2020 kl. 10.30 og kl. 12.30 og i Ølsted Kirke den 12. september 2020 kl. 11.00 og kl. 13.00.

Der bliver sendt besked ud om disse ændringer direkte til konfirmanderne og deres familier.

Så er der Børnerytmik igen for de 1–4-årige i Ølsted kirke.

Med gamle og nye sange, danse, instrumenter og bevægelser bevæger vi os gennem et legende univers, hvor musik, motorik glæde og kreativitet går hånd i hånd. Dette for at stimulere og styrke barnets sanser, motorik, sociale kompetencer og generelle udvikling.

I undervisningen bruger vi rasleæg, sæbebobler, sjove rekvisitter mm. Ølsted kirke bliver til et dejligt frirum, hvor børn og forældre kan lære nye sange, lege og danse, som de kan tage med sig hjem og bruge i hverdagen. Så kom og vær med til en times fyld med sjov og glædehelt på børnenes præmisser.

Holdene er for alle - fædre, mødre, bedsteforældre, barnepiger, eller andre, der har lyst til at få en musikalsk oplevelse med barnet. Det forventes, at de voksne har lyst til at deltage aktivt sammen med barnet.

Det sker i Ølsted kirke torsdage fra kl. 16.00 til 17.00 første gang den 3. september og efterfølgende 12 torsdage, dog ikke i uge 42.

Derudover er der også babysalme sang hver torsdag kl. 9.30 til 10.30 i Ølsted kirke, hvor man bagefter hygger over en kop kaffe og en bid brød i Rytterskolen.  

Tilmelding sker på mail: oelstedkirkekontor@outlook.com


 

 


 

 

Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.