Høstgudstjenester i Kregme og Ølsted Kirker

Søndag den 15. september 2019 kl. 10.30 i Ølsted kirke. Vi fejrer igen i år høstgudstjeneste i Ølsted Kirke. Vi pynter op til fest med blomster, korn og frugter. Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst og naturens gaver.

Efterfølgende vil der på ”kællinge torvets” madmarkedet kunne købes kaffe/the og kage til 5 kr. Vi afslutter med at spille amerikansk lotteri om høstgaverne, som vi så flot har fået doneret af vores samarbejdspartnere og sponsorerer. Overskuddet går igen i år til julehjælpen i Kregme og Ølsted kirker.

Søndag den 22. september 2019 kl. 10.30 i Kregme kirke, fejres årets høst med en smuk pyntet kirke. Efter gudstjenesten vil der blive serveret hotdogs i konfrimandtstuen. 

 

Familiegudstjenester i Ølsted Kirke
- med spisning

Så er hverdagen begyndt for de fleste, sådan er det også i kirken . Derfor er det tid til at genoptage vores familie-gudstjenester i Ølsted Kirke.

Gudstjenesterne er en anledning til, at børnefamilier kan lære kirkerummet og de bibelske fortællinger at kende. Sang, leg og eftertanke veksler og lidt efter lidt skabes en fortrolighed med, hvad kirke og tro kan være for små og store mennesker.

Vi begynder hver gang kl. 17.30 i kirken v/ sognepræst Tina Folke Drigsdahl, og bagefter er der fælles aftensmad i Rytterskolen. Vi er færdige med at spise omkring 18.45, så de mindste kan nå at komme hjem, inden det bliver for sent. Så ingen indkøb eller opvask – kun hygge og godt samvær.

Tag hele familien med. Ingen tilmelding. 

Aftensmaden er gratis og bliver sponseret af Ølsted Menighedsråd.

Kommende datoer i efteråret 2019:  3 sep. og 1.okt.

 

Børne Rytmik i Ølsted Kirke efteråret 2019

Børnerytmik begynder i Ølsted kirke igen den 5. september torsdag kl. 16.00 -17.00. Holdet bliver oprette ved mindst 8 tilmeldte. Det er en time, hvor vi synger, leger, spiller på tromme, puster sæbebobler og meget mere. Der er tale om 12 torsdage i efteråret, hvor vi mødes i kirken. Man kan allerede nu tilmelde sig på mail: oelstedkirkekontor@outlook.com 

I Ølsted kirke har vi også babysalmesang. Det foregår hele året dog med undtagelse af ferie og helligdage. Stedet er også Ølsted Kirke hver torsdag kl. 9.30. Vi hygger os bagefter i Rytterskolen, hvor der er kaffe/the og brød.

Begge hold undervises af kirkesanger Maria Schou Petersen. Se mere under fanen aktiviteter.

 

Renoveringen af Rytterskolen i Ølsted er tilendebragt i uge 32

Kom forbi vores nye renoverede lokaler på Hovedgaden 14, hvor vi får vores nye møbler leveret i uge 32. I første omgang bliver det med 12 borde men desværre kun med 40 nye stole, da pengekassen er tom. Vi har forgæves forsøgt at få sponsoreret de sidste 40 stole - men uden held. Mange tror, at Folkekirken har uanede midler, men det gælder bestemt ikke for Ølsted Kirke, der altid har haft et skrabet budget. De resterende stole kan vi låne af Borgerforeningen, men det bliver desværre med et blandet udseende. We survive, som man siger på jysk (eller er det engelsk)?

Prisen på udlejningen ændres ikke: 1.500 kr. for private/300 kr. for foreninger. Udlejningen sker gennem Maria Schou Petersen.

På gensyn i vores nye flotte lokaler i august.

 

 

 

Årets Sogneudflugt onsdag d. 25 september 2019.

Vi mødes i Rytterskolen senest kl. 8.45 for betaling.

Pris pr. person kr. 300.00. som betales kontant eller ved MobilePay på dagen. Bussen kører kl. 9.00. Kl. 10.00 skal vi besøge Ledøje Kirke, som er den eneste danske kirke opført i to etager, der hver udgør en selvstændig kirke. Sognepræst Edith Thingstrup viser kirken frem.

Ca. 11.15 kører vi mod Kultorvet i København, hvor frokosten venter os hos Restaurant Jacobsen – drikkevarer er for egen regning. Bussen kan ikke køre helt til døren, så der må forventes en gåtur på ca. 5 minutter.

Kl. 13.30 kører bussen til Kofoeds Skole, som er en selvejende institution, der hjælper socialt udsatte mennesker, det hører vi meget mere om. Vi ser nogle af værkstederne, muligvis er der ikke så mange der arbejder, da vi kommer lidt sent. Vi slutter af med kaffen her. Forventet hjemkomst ca. 17.30.

Alle er velkommen. Du kan tilmelde dig allerede nu - og senest 9. september – til: Ruth Larsen, tlf. 47 74 95 35, mail: rut-hpl@youmail.dk Eller Hanne Rasmussen, tlf. 47 74 95 84, mail1308hanne@gmail.com  

 


Kirkebilen kan benyttes til gudstjenester og andre arrangementer i Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.